WWII GERMAN RADIO EQUIPMENT
 
Horch Empfänger
 
Ln 21021 "Schwabenland"   E52-b2 (Köln)
         
Fu. H. E. a   Fu. H. E. b
         
Fu.H.E.c   Fu. H. E. d
       
Fu. H.E. 1   Fu.HE.u1 (Horch- und Peilempfänger)
         
Fu. H. E. v   Fu. H. E. v
 
Funkgeräte
 
Torn.Fu.b1   TFuG.k
 
15W.S.E.b   Torn.Fu.d2
 
 
Sender
 
100 Watt Sender (Transmitter)   LS 100/108
       
5 Watt Sender   5 Watt Sender c
 
Rucksack-Funkgeräte
 
Torn.Fu.i   Torn. Fu. g
         
Feldfu. b (Staru)   Feldfu b2 (Staru)
         
Kleinfunksprecher "d" - Dorette   Torn.Fu.h
Article about backpack radios in German
 
Gepanzertes Fahrzeug / Panzer Funkgeräte
 

30 Watt Sender a
(30 W.S.a)
1945

  30 Watt Sender a
(30 W.S.a)
1942
         
80 Watt Sender a
(80W.S.a)
  20 Watt Sender d
         
Ultrakurzwellen Empfänger h
(Ukw. E. h)
  10 Watt Sender h (10W.S.h)
         
Ultrakurzwellen Empfänger m
(Ukw. E. m)
  Ultrakurzwellen Empfänger b1 (Ukw.E.b1)
         
Fusprech. f (1943) mit Anlage   Fusprech.a (1940)
         
Mittelwellen Empfänger c - 1940   Fusprech. f (1944)
         
Mittelwellen Empfänger c - 1942      
         
10 Watt Sender c (10W.S.c)   Ultrakurzwellen Empfänger e
(Ukw. E. e)
 
LW/KW Empfänger
 
Lw. E. a (Langwellen Empfänger a)   Torn. E. b (Telefunken)
 
Richtfunkverbindung Geräte
 
Lichtsprechgerät 80 (Carl Zeiss)   SEG2T - Telephony relay transceiver (Lorenz)
 
Peilgeräte
 
E.P.2a   P57N Directional Finder (Telefunken)
 
Seefunkgeräte
 
Lo1UK35   PhiUK43
         
Ha5K39a   Ha5K39c
       
lo6k39a (Lorenz)   lo40K39d (Lorenz)
       
SAMOS (Fu. MB 4)   Lo70KL40
 
Truppenbetreung Empfänger
 
Seibt ER1 (my first radio)   Minerva 499 SH (Siemens Hellschreiber)
         
WR1-T (Blaupunkt)    
 
Sonstiges
 
N.S.4a Emergency Transmitter    
 

BACK