WWII GERMAN RADIO EQUIPMENT
 
Horch Empfänger
 
Ln 21021 "Schwabenland"*   E52-b2 (Köln)
         
Fu. H. E. a   Fu. H. E. b
         
Fu.H.E.c   Fu. H. E. d
       

Fu. H.E. 1   Fu.HE.u1 (Horch- und Peilempfänger)
         
Fu. H. E. v   Fu. H. E. v
 
Funkgeräte
 
Torn.Fu.b1   Torn.Fu.f
 
TFuG.k      
 
15W.S.E.b   Torn.Fu.d2
 
 
Sender
 
100 Watt Sender (Transmitter)   LS 100/108
       

5 Watt Sender   5 Watt Sender c
 
Rucksack-Funkgeräte
 
Torn.Fu.i*   Torn. Fu. g
         
Feldfu. b (Staru)*   Feldfu b2 (Staru)*
         
Kleinfunksprecher "d" - Dorette   Torn.Fu.h*
Article about backpack radios in German
 
Gepanzertes Fahrzeug / Panzer Funkgeräte
 

30 Watt Sender a
(30 W.S.a)
1945

  30 Watt Sender a
(30 W.S.a)
1942
         
80 Watt Sender a
(80W.S.a)
  20 Watt Sender d
         
Ultrakurzwellen Empfänger h
(Ukw. E. h)
  10 Watt Sender h (10W.S.h)
         
Ultrakurzwellen Empfänger m
(Ukw. E. m)
  Ultrakurzwellen Empfänger b1 (Ukw.E.b1)
         
Ultrakurzwellen Empfänger d1 (Ukw.E.d1)   Fusprech. f (1944)
         
Fusprech. f (1943) mit Anlage   Fusprech.a (1940)
         
Mittelwellen Empfänger c - 1942   Mittelwellen Empfänger c - 1940
         
10 Watt Sender c (10W.S.c)   Ultrakurzwellen Empfänger e
(Ukw. E. e)
 
LW/KW Empfänger (Receiver)
 
Lw. E. a (Langwellen Empfänger a)   Torn. E. b (Telefunken)
Spez. 445 b Bs

 
Richtfunkverbindung Geräte
 
Lichtsprechgerät 80 (Carl Zeiss)   SEG2T - Telephony relay transceiver (Lorenz)
 
Peilgeräte
 
E.P.2a   P57N Directional Finder (Telefunken)
 
Seefunkgeräte
 
Lo1UK35   PhiUK43*
         
Ha5K39a   Ha5K39c
       

lo6k39a (Lorenz)   lo40K39d (Lorenz)
       

SAMOS (Fu. MB 4)   Lo70KL40
 
Truppenbetreung Empfänger
 
Seibt ER1 (my first radio)   Minerva 499 SH (Siemens Hellschreiber)
         
WR1-T (Blaupunkt)    

 
Sonstiges
 
N.S.4a Emergency Transmitter    

 
* no longer in collection

BACK