WWII GERMAN VACUUM TUBES
     
RL 2,4 P 700  
   
RL 2,4 P 2  
   
RL 2,4 T 1  
   
RS237 100 Watt tansmitting triode  
     
RV2P800 for battery-powered radio receivers  
     
RL 4,8 P 15 (15 Watt transmitting pentode)  
     
RL12P35 (35 Watt transmission pentode)  
     
LV1  
     

BACK